beelddenken

Wat is beelddenken?

Beelddenken betekent letterlijk: denken in beelden en gebeurtenissen.

Beelddenkers verwerken informatie op een ruimtelijk-visuele wijze zonder woorden.
Zij zien gedachten als een film aan zich voorbij trekken met een snelheid van
32 beelden per seconde!
Bij talige-begripsdenkers worden slechts twee woorden per seconde verwerkt.

Beelddenkers overzien complexe situaties in een oogopslag.
Het zijn dan ook snelle denkers met creatieve vindingrijke ideeën.

In beelden wordt informatie gelijktijdig aangeboden.
Deze informatie omzetten in taal, vraagt om een analyse en versnippering
van het beeld in woorden.

Het ordenen van informatie (letters, woorden, zinnen, agenda, omgeving…)
is een probleem waar veel beelddenkers tegen aanlopen.
Hierdoor kunnen ze symptomen van dyslexie ontwikkelen.

Ze overzien het geheel, maar verliezen de details daarbij uit het oog.
Bovendien zijn de beelden niet altijd volledig in woorden te vatten
en komen de ideeën niet goed uit de verf.

In principe zijn het snelle denkers maar in de praktijk
zijn de trage begripsdenkers hen vaak toch nog te snel af.

Elk mens wordt als beelddenker geboren.
In de loop van de basisschool ontwikkelen de meeste kinderen
zich in de richting van taaldenken.

Enkelen blijven de voorkeur geven aan het denken in beelden.
In elke klas bevinden zich 1 à 2 beelddenkers.
Deze voorkeur voor beelden is aangeboren en meestal erfelijk bepaald.

Vroegtijdige signalering is van groot belang.

Lees verder: beelddenken: peuter-kleuterperiode >>>


home - beelddenken - onderzoek - toegepaste kinesiologie - begeleiding - Ans Wildring - nieuwsbrief - contact - sitemap

Open deze pagina zonder frames
Print deze pagina

Gemaakt door Sander Consten - www.sandersitez.tk
© 2004 - Ans Wildring