het herkennen van beelddenken

De periode van groep drie t/m acht

In groep 3 wordt gestart met aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen.
Letters en cijfers worden in een bepaalde volgorde achter elkaar geplaatst.
Er wordt gewerkt in het platte vlak, tussen twee lijnen.
Er wordt een groot beroep gedaan op het analytisch vermogen en de fijne motoriek.

luie acht

Beelddenkende kinderen hebben meer tijd nodig om tot automatiseren
te komen dan de andere kinderen uit de klas.

Ze hebben moeite met ordening in tijd en ruimte.
Hierdoor kunnen ze symptomen van dyslexie ontwikkelen.
Links of rechts, eu of ue, b of p kunnen voor een ruimtelijk denkend kind
een groot probleem opleveren.

Bovendien maken ze veel zogenaamde oriëntatiefouten,
d.w.z. de verkeerde letter koppelen aan een bepaalde klank.

Beelddenkers concentreren zich op overeenkomsten tussen bepaalde letters.
Ze nemen globaal waar. Hierdoor worden de verschillen over het hoofd gezien.

Betekenisloze woorden waarbij geen beeld opgeroepen kan worden,
veroorzaken een zwart gat in de film, waardoor het kind gedesoriënteerd kan raken.

Ook het automatiseren van de sommen tot 20, de volgorde van de cijfers
en de tafels kunnen problemen opleveren.
Vaak heeft de beelddenker een eigen rekenstrategie ontwikkeld
die over het algemeen nogal omslachtig is.

Beelddenkers zijn bijzonder associatief. Tijdens de uitleg lijken ze vaak
weg te dromen, waardoor ze de instructie dreigen te missen.

Begrijpend lezen, verhalen vertellen en tekenen zijn gebieden
waarop de meesten uitblinken.
Ook bij wereldoriëntatie kunnen zij zich beelden voorstellen.

Lees verder: beelddenken: voortgezet onderwijs >>>


home - beelddenken - onderzoek - toegepaste kinesiologie - begeleiding - Ans Wildring - nieuwsbrief - contact - sitemap

Open deze pagina weer in de frameset
Print deze pagina

Gemaakt door Sander Consten - www.sandersitez.tk
© 2004 - Ans Wildring