het herkennen van beelddenken

Het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor ieder kind
een enorme overgang.

Voor beelddenkende kinderen is deze overgang extra groot.
Frans, Duits en Engels: drie nieuwe systemen naast elkaar.
Engels vormt voor de meesten het grootste struikelblok.

Door het hoge tempo en de nadruk op verbale kennisoverdracht,
ontstaat al snel een achterstand.
Tijdens het eerste jaar wordt dan ook vaak geen goede basis gelegd.

knikkerbaan

Ordening van nieuwe systemen, van huiswerk, een agenda,
het nakomen van afspraken zijn voor de beelddenker niet eenvoudig.
Door een gebrekkig tijdsbesef, wordt het huiswerk vaak onderschat.

Oudere beelddenkers blinken uit in meet- en natuurkunde.
Begrijpend lezen is ook een sterke kant, zolang er geen
Multiple Choice vragen gesteld worden.

In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs komt de
beelddenker steeds beter uit de verf.
Het accent verschuift van het aanleren van instrumentele
vaardigheden, naar het verwerven van inzichtelijke kennis.

Lees verder: onderzoek >>>


home - beelddenken - onderzoek - toegepaste kinesiologie - begeleiding - Ans Wildring - nieuwsbrief - contact - sitemap

Open deze pagina zonder frames
Print deze pagina

Gemaakt door Sander Consten - www.sandersitez.tk
© 2004 - Ans Wildring