nieuwsbrief

Nieuwsbrief I 2004

Dag allemaal,

Nieuw jaar

Allereerst wil ik in deze nieuwsbrief van de gelegenheid gebruik maken, om iedereen een
heel gezond, liefdevol en gelukkig nieuw jaar toe te wensen!
Bovendien wil ik, ook namens mijn gezin, iedereen heel hartelijk danken voor de prachtige kaarten
en gedichten die we dit jaar weer mochten ontvangen.
Een nieuw jaar biedt weer nieuwe mogelijkheden. Ik hoop dan ook dat ieder weer
een stukje verder komt op zijn of haar pad!

Terugblik

In het jaar 2003 hebben we hard gewerkt aan een stukje informatie naar buiten toe.
Zo was er eind van het jaar de nieuwsbrief om ouders en scholen te informeren over
onderzoek en begeleiding van beelddenkers en/of kinderen met dyslexie.
Vervolgens was er het artikel in het Deventer Dagblad van 15 november:
"Hulp aan kind met leerprobleem".
De reacties hierop waren bijzonder positief.

Website

M.i.v. 7 januari is het dan zover: de website is vanaf die dag te bezichtigen op: www.answildring.nl

Aanvankelijk was het de bedoeling om de site al begin december in gebruik te nemen,
maar dit bleek niet haalbaar te zijn.
Ik wilde iedereen zo volledig en duidelijk mogelijk informeren en toen ik begon met het schrijven
van de tekst, besefte ik pas waar ik aan begonnen was. En dan hoefde ik alleen nog maar de
tekst aan te leveren. Uiteindelijk hebben we ons beperkt tot 19 pagina's.
Ik wil op deze plek Sander Consten dan ook bijzonder hartelijk danken voor de prachtige
professionele wijze waarop hij alle informatie heeft verwerkt en heeft vormgegeven.
Ook mijn zoon Koen wil ik heel erg bedanken voor zijn bereidheid en geduld om voor de
camera te poseren.

Nieuwsbrief en e-mail

Het ligt in de bedoeling om een a twee maal per jaar een nieuwsbrief uit te brengen.
Wie deze nieuwsbrief in het vervolg digitaal wil ontvangen, kan zijn of haar e-mail adres achter
laten, dan zal deze brief automatisch worden toegestuurd.
Ik wil iedereen vriendelijk verzoeken om voor het maken en/of verzetten van afspraken
gebruik te maken van de telefoon tijdens het telefonisch spreekuur van 8.30 tot 9.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Ans Wildring


Open deze pagina zonder frames
Print deze pagina